Notes (0)

Certyfikaty Energetyczne

Certefikaty / Świadectwa Energetyczne w ELITE NIERUCHOMOŚCI:

 

 

Wykonujemy certyfikaty/świadectwa energetyczne dla wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych:
 • dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych
 • dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych
 • dla indywidualnych lokali w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych
 • dla budynków użyteczności publicznej
 • dla nowych budynków i lokali oddawanych do użytku.

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku wymagane jest dla każdego budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającego zbyciu lub wynajmowi.

Charakterystyka energetyczna, określa wielkość energii wyrażoną w kWh/m2/rok niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku.

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest ważne 10 lat.
Certyfikacji nie podlegają budynki:
 • podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 • używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej;
 • przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata;
 • niemieszkalnych służących gospodarce rolnej;
 • przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok;
 • mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
 • wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

Certyfikaty przygotowujemy za pomocą programu ARCADIA Termo

Nr uprawnienia: 12318
Nr wpisu do rejestru: 7705

 

Zamów certyfikat online